FANDOM


Sułtanat Umajadów - Muzułmańskie państwo Afrykańsko-Europejskie powstałe przed 769 rokiem.

Historia

Pierwsze wzmianki o państwie Umajadów pochodzą z 769 roku, kiedy to zajmowało ono (oprócz terenów Afrykańskich) większość terenów półwyspu Iberyjskiego, wypierając z tamtych terenów katolickie Królestwo Asturii (które niedługo później zostało ono podbite przez Cesarstwo Franków). W tamtym czasie władcą Umajadów był Sułtan Abd-Al-Rahman.

Proces wypierania Katolików z półwyspu Iberyjskiego w następnych latach przebiegał pomyślnie, dzięki czemu byli oni w stanie w I połowie IX w. Kalifat. W ciągu kolejnych kilku dekad do regionu wdarli się Niemcy i Burgundczycy, co nie zagroziło jednak potędze wielkiego państwa Umajadów.

Potędze Kalifatu zagroziły jednak wewnętrzne konflikty dynastyczne, które spowodowały, iż na terenie państwa Umajadów zmieniła się dynastia (od tamtego czasu tym państwem rządzili Musaidowie), co było to bezpośrednim powodem upadku państwa Umajadów.