FANDOM


Wojna polsko - kujawska (774) - Konflikt zbrojny pomiędzy władcą Polski, Dobiesławem I Okrutnym, a władcą ziemi Kujawskiej, Witoszem.

Przyczyny wybuchu wojny

Główną przyczyną wybuchu wojny był fakt, iż Dobiesław I Okrutny chciał zjednoczyć wszystkie ziemie znajdujące się de iure (według prawa) w obrębie Polski. Jednym z etapów jednoczenia Polskich ziem była wojna z władcą Kujaw, rozpoczęta w lutym 774 roku.

Przebieg wojny

Niedługo po wypowiedzeniu wojny, Dobiesław I zebrał wszystkie swoje armie w Kaliszu, tak aby mogły one stamtąd zaatakować wroga. Okazało się jednak, że niedługo po zebraniu przez Dobiesława armii, wojska Kujawskie ruszyły do Poznania. Władca Polski widząc, że wrogie siły stanowią dla niego zagrożenie, rozkazał swoim armiom atak, który rozpoczął się niedługo po dopadnięciu przez Polaków armii Kujawskiej (nastąpiło to w kwietniu 774 roku. Wtedy też rozpoczęła się bitwa pod Poznaniem).

Bitwa pod Poznaniem zakończyła się zwycięstwem Polaków w drugiej połowie kwietnia 774 roku. Po jej zakończeniu wojska Polskie otrzymały rozkaz skierowania się na Kujawy w celu pokonania ostatnich znajdujących się tam wrogich armii. Dokonały one tego w maju 774 roku w bitwie pod Kujawami. Niedługo później po pokonaniu wszystkich sił Kujawian, wojska Dobiesława rozpoczęły oblężenie tamtejszego grodu. Zakończyło się ono powodzeniem we wrześniu 774 roku. Wtedy też wojna została automatycznie zakończona całkowitym zwycięstwem Polaków.

Skutki wojny